L’activitat de l’transport es va reduir un 10% fins al juny i els retorns en buit es van incrementar fins a un 43%

Home / Sin categoría / L’activitat de l’transport es va reduir un 10% fins al juny i els retorns en buit es van incrementar fins a un 43%

L’activitat de l’transport per carretera es va reduir en el segon trimestre més d’un 10% a Espanya segons l’enquesta permanent de el Ministeri de Transports

El Ministeri de Transports publica l’actualització dels Observatoris de costos, preus i activitat de l’transport de mercaderies per carretera corresponents a el 2n trimestre del 2020.

Es va constatar en aquest trimestre un increment dels costos i dels preus, així com una continuació de la reducció de l’activitat superior a l’10% i un preocupen et increment dels retorns en buit que va arribar aa aconseguir el 43% en els transports internacionals .
Aquest dijous 24 de setembre el Ministeri de Transports ha fet públic els resultats dels Observatoris de costos, preus i activitat de l’transport de mercaderies per carretera corresponents a l’segon trimestre d’aquest any 2020, en ocasió de la reunió telemàtica que ha tingut lloc de el Grup de Treball que conformen els representants de l’Administració, de les associacions de transportistes i de les empreses carregadores que es reuneix trimestralment per procedir al seu anàlisi i posterior aprovació.

Pel que fa als costos d’explotació de l’activitat de l’transport de mercaderies per carretera, en el segon trimestre del 2020 es produeix un increment, després de la important baixada que es va produir en el primer trimestre com a conseqüència de la baixada de l’preu de l’cru. Així en el segon trimestre el preu de l’carburant s’incrementa en un 3’9% i del finançament bancari en un 23’3%. Així el cost unitari per quilòmetre per a un vehicle articulat de càrrega general queda establert en 1’02 € / km, havent-se produït un increment mitjà dels costos en un 1’7%, que s’eleva a l’1’8% en el cas de l’ vehicle articulat frigorífic i de només el 0’5% en el cas de la furgoneta. En aquest trimestre la partida de el combustible ha guanyat una mica de pes en l’estructura de costos, a l’representar al 26% de l’total dels costos d’explotació per a un vehicle articulat de càrrega general, superat per la partida de personal i dietes, representant 1 35’6% de l’total dels costos.

Pel que fa als preus percebuts per les empreses transportistes, en el segon trimestre del 2020 s’observa una recuperació amb un creixement mitjà de l’1,5%, sent major en llargues distàncies (recorreguts superiors a 300 quilòmetres) amb el 2′ 2%.

Pel que fa a l’activitat desenvolupada en aquest segon trimestre, prenent com a base l’enquesta permanent que setmanalment fa el Ministeri de Transports a 1000 transportistes de tots els sectors i especialitats, són significatives les dades corresponents a l’activitat de les empreses transportistes durant el segon trimestre de 2020, tenint en compte que el sector va patir l’impacte de la declaració de l’estat d’alarma decretat pel Govern amb la consegüent paralització de moltes activitats econòmiques a el principi de l’trimestre tot i que es va anar reprenent l’activitat a la fi de la mateixa fins a la nova normalitat. Així s’observa una reducció de l’activitat, en concret de l’-11’3% de les tones transportades i de l’-10’8% de les tones-quilòmetre produïdes, sent especialment significatiu en el transport internacional, amb caigudes de l’-15’3 %.

Així mateix com ja veníem advertint des FENADISMER, durant aquest trimestre es va produir un important desajust en les empreses de transport en el necessari equilibri amb el que operen a les càrregues de sortida i de retorn, com a conseqüència de la crisi sanitària. I tot ha provocat que en transport internacional els retorns en buit s’hagin incrementat respecte a el de l’any anterior en més d’un 43% i en el cas de l’transport nacional en més d’un 8% d’increment, amb el consegüent increment de costos i de pèrdua d’eficiència i rendibilitat.