RECORDATORI: NOLIVEA INFORMA: NOVA LLEI DE CÀRREGA/DESCÀRREGA PER PART DEL CONDUCTOR

Home / Sin categoría / RECORDATORI: NOLIVEA INFORMA: NOVA LLEI DE CÀRREGA/DESCÀRREGA PER PART DEL CONDUCTOR

A partir de DEMÀ dia 2 de setembre de 2022 cap dels nostres conductors (ja siguin treballadors directes com d’empreses subcontractades o autònoms) NO PODRAN PORTAR A TERME LA CÀRREGA O LA DESCÀRREGA DEL CAMIÓ.

Això està establert al RD 3/2022 (BOE de 2 de març) que estableix la prohibició als conductors de participar en les tasques de càrrega i descàrrega de les mercaderies a Espanya, imposant multes de 4.000 € a carregador, expedidor, intermediaris, transportista i destinatari.

Us ho comuniquem als efectes oportuns de degut coneixement i especialment respecte que, si a l’arribada a origen o destinació no és possible dur a terme la càrrega o descàrrega es facturarà per paralització d’acord amb les condicions establertes amb vosaltres o si no n’hi ha sobre la base de la llei aplicable.