ENVIAMENTS A CANÀRIES, nova normativa embalatges de fusta a partir 11/10/2019

Home / Sin categoría / ENVIAMENTS A CANÀRIES, nova normativa embalatges de fusta a partir 11/10/2019

Benvolguts clients i col·laboradors,

Recordar-los en relació a la nova normativa fitosanitària per a l’entrada d’embalatges de fusta a les Illes Canàries, l’entrada en vigor de la mateixa a partir de l’proper 11 d’octubre 2019 una vegada conclogui la moratòria aplicada en l’inici de la mateixa, publicada en al BOE de dimarts 16 d’abril. (Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5799.pdf)

Com recordaran, aquesta normativa estableix l’obligatorietat que tots els embalatges de fusta utilitzats per al transport de amb origen o destinació a les Illes Canàries han de complir amb la normativa NIMF-15. Es tracta d’una normativa per als embalatges i envasos de fusta que han d’estar tractats fitosanitari per evitar la introducció d’organisme externs que puguin afectar la massa forestal autòctona de les Illes.

RECORDATORI:

De manera resumida, La nova normativa afecta els palets amb els que s’envien les mercaderies a Canàries, així com tots aquells embalatges de fusta, tipus caixes, gàbies, plataformes etc .. En tots els casos hauran d’estar fets amb fusta tractada, Tractament fitosanitari NIMF-15. Actualment una gran majoria dels palets que s’utilitzen ja porten aquest tractament incorporat, identificant-se amb el segell de l’espiga gravat en els palets. Com a mostra una foto:

PALET CANARIAS 2PALET CANARIAS 1

Informar-los que les expedicions que s’enviïn cap a les Canàries un cop entri en vigor aquesta nova normativa hauran obligatòriament complir aquests requisits ja que si no, no podrem carregar-les en els nostres contenidors d’agrupatge. La Inspecció Sanitària d’entrada d’arribada a les Canàries en cas que es detecti algun embalatge incorrecte en alguna inspecció de càrrega, pot paralitzar tot el contenidor amb les mercaderies que porti dins fins que es procedeixi al seu tractament, a més de la corresponent sanció posterior per l’incompliment de la normativa.

Els seus proveïdors habituals de palets i embalatges o operadors d’emmagatzematge, podran detallar més tècnicament aquesta normativa i si necessiten qualsevol informació addicional al respecte no dubteu en comentar-.