ELS CAMIONS ESTRANGERS HAURAN DE PAGAR PEATGES EN REGNE UNIT DES DE L’1 D’AGOST 2023

Home / Sin categoría / ELS CAMIONS ESTRANGERS HAURAN DE PAGAR PEATGES EN REGNE UNIT DES DE L’1 D’AGOST 2023

La tarifa depèn del pes del vehicle, la classe Euro i el temps de permanència al país.

Aquestes tarifes són només per a camions matriculats fora del Regne Unit.

Els vehicles matriculats fora del Regne Unit de més de 12 tones que circulin a una carretera o autopista A hauran de pagar quan circulin pel país britànic a partir de l’1 d’agost, segons ha informat la patronal espanyola CETM a través de l’Organització Mundial del Transport (IRU). El Regne Unit va suspendre aquesta taxa arran del coronavirus i ara el Govern ha pres la decisió de reprendre-la.

La quantitat a pagar dependrà del pes del vehicle, la classe Euro i el temps de permanència al Regne Unit. Els vehicles pesants no britànics han d’abonar la taxa abans d’entrar al Regne Unit. Cal destacar que els vehicles pesants del Regne Unit paguen l’impost de manera diferent.

Aquest és el quadre de tarifes

Imagen2