INFRAESTRUCTURA

Home / INFRAESTRUCTURA

Situació

És una de les zones industrials i comercials més importants de Catalunya, amb unes excel·lents vies de comunicació que ajuden a agilitzar el transport.

Flota

Amb una flota pròpia de tractora i remolcs, entre els quals hi ha frigorífics i lones, així com camions i furgonetes de petit tonatge que faciliten els repartiments urbans.

Seguretat

Assegurem les seves mercaderies, un cop entren als nostres magatzems, mitjançant diversos riscos i cobertures.

Instal·lacions

Disposem de modernes instal·lacions pel magatzematge, accessos pel qualsevol
tipus de vehicles i els mitjos òptims per manipular les seves mercaderies amb total confiança.

Flexibilitat

Sense dificultats d’espai, per puntes d’aprovisionament o producció i sense pagar un cost fix, sinó variable.

Comunicació

Sistema integrat d’informació i comunicació, imprescindible per respondre a
les constants demandes del mercat (GPS – termògraf)