POLÍTICA DE QUALITAT

Home / POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

Qualitat és aconseguir el grau més gran de satisfacció del client amb l’activitat de transport i magatzematge que oferim, i aquest objectiu prioritari a aconseguir, per a NOLIVEA SERVEIS LOGÍSTICS, S.L.U.

Aconseguir-lo a les millors condicions d’eficàcia i preu és condició indispensable per garantir la contiuïtat de l’empresa, i incrementar i millorar la seva posició al mercat.

La qualitat afecta a tots els àmbits d’actuació de LOGÍSTICS, S.L.U. i neix de l’activitat i del treball diari de totes i cadascuna de les persones que la integren.

La qualitat és responsabilitat de tots

Com a compromís amb aquesta Política de Qualitat, els objectius generals i fonamentals de NOLIVEA SERVEIS LOGÍSTICS, S.L.U. són:

  • Assegurar que els nostres Serveis compleixin amb les necessitats i expectatives dels clients.
  • Complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables.
  • Mantenir present en tot moment el concepte de millora continua en tots els processos interns i especialment als que incideixin al client.
  • Assegurar que els empleats se sentin compromesos amb la qualitat dels Serveis que oferim.

Per a aconseguir-los, s’estableix en NOLIVEA SERVEIS LOGÍSTICS, S.L.U. un sistema de Qualitat basat en el compliment dels requisits definits a la Norma UNE EN ISO 9.001:2015

Aquesta política de Qualitat és revisada de manera anual per la Direcció per a garantir que el seu contingut és coherent amb la política i estratègia comercial de NOLIVEA SERVEIS LOGÍSTICS, S.L.U. i amb les necessitats i expectatives dels clients.

Aquesta Política és comunicada al personal de NOLIVEA SERVEI LOGÍSTICS, S.L.U. és entesa i implantada en tot l’àmbit de l’empresa Anualment, la Direcció defineix i difon convenientment els seus Objectius concrets en matèria de Qualitat.

La Direcció