Cost addicional Llei de Movilitat EU

Home / Sin categoría / Cost addicional Llei de Movilitat EU

Per diferents motius el sector del transport per carretera està patint canvis importants que estan repercutint en l’operativa i la coordinació del transport, així com les persones que el realitzen.
El mes de febrer passat va entrar en vigor la Llei de Mobilitat; Llei de marc europeu que afecta i regula la gestió de flotes. Endurint i restringint la mobilitat dins de la zona euro de conductors i flota.
A partir de la data hem pogut comprovar que la duresa i costos referents a aquesta són molt més grans que els inicialment previstos. Les restriccions per lliurar grupatge, la rigidesa a l’hora de combinar càrregues i descàrregues als camions complets són exemples clars afectats per aquesta Llei.

A NOLIVEA seguim treballant per minorar l’impacte d’aquests costos amb millores d’eficiència i mantenint el compromís amb el servei. Tot i així, ens veiem obligats a repercutir un mínim i aplicar a partir de l’1 juliol de 2022, en concepte de:

Llei de Mobilitat: 3% mercaderia standard FTL i LTL
Llei de Mobilitat: 6% mercaderia ADR FTL i LTL

Us agraïm de nou la vostra confiança i comprensió advocant per una millora constant i ampliació dels nostres serveis.
Davant de qualsevol dubte o comentari preguem es posin en contacte amb nosaltres via el vostre gestor comercial.